Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Podporte nás

Darovací účet

Môžete nás podporiť aj finančne na uvedený darovací účet:

Darovací účet.2.jpg

Ďakujeme!


 

2%

Touto cestou Vás chceme informovať ako poukázať Vaše 2% z Vašich daní, práve nášmu neinvestičnému fondu:

Ak ste zamestnaní:

1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte Vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
3. Najneskôr do 30. apríla pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Ak podávate daňové priznanie sami (napr. živnostníci):

Dôležitý je termín 31. marec.
Venujte pozornosť oddielu s názvom „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane“.
Do príslušných koloniek uveďte:
suma: 2% z vašej dane v €
IČO: 36 083 950
IBAN: SK93 3100 0000 0044 1001 9503
Právna forma: neinvestičný fond
Názov: Detský domov Malé radosti n.f.
Sídlo: Nezábudková 474/3, 929 01 Dunajská Streda
Vyplnené daňové priznanie za kalendárny rok doručte vášmu daňovému úradu a uhraďte daň.

2%.jpg
 


 
ÚvodÚvodná stránka